GEOMETRIE

Geometrie náprav patří mezi základní konstrukční nastavení vozidel. Zjednodušeně řečeno geometrie kol neboli geometrie náprav je seřízení osy jízdy vozidla tak, aby se kola skláněla k vozovce správným úhlem.
Bezchybným seřízením geometrie kol Vám náš autoservis zajistí rovnoměrné sjíždění pneu a tím prodlouží životnost pneumatik.

 

 

 

 

»

 

Výhody Bio Ethanolu e85 oproti benzínu:

  • Úpravu lze kdykoliv vymontovat a vrátit motor do původního stavu.
  • Možnost využívat podzemní garáže ( u LPG nelze )
  • Nízká cena paliva okolo 26 Kč/litr.
  • Do nádrže lze natankovat Benzín nebo Ethanol e85, či kombinaci obojího.
  • Při spalování Etahnolu e85 vzniká až o 70 % méně emisí CO2, šetří životní prostředí.
  • Ethanol e85 ma vyšší oktanové číslo (105) než běžný benzín a zvyšuje výkon motoru o 10 až 15 %.
  • Ethanol e85 je atestované a splňuje požadavky CSN 656512.
  • Splňuje emisní limity Euro4.
  • Více než 250 čerpacích stanic po celém území ČR

Názory a realita

Mnohé čerpací stanice již zařadily do své nabídky i palivo s označením E85. Řidiči si často staví otázku, jak to tedy stím ethanolem je.Na internetu je toto téma předmětem mnoha diskuzí.Pro snadnější vytvoření vlastního názoru se pokusím s využitím dostupných informací od odborníků,publikací i zkušeností servisů, nastínit problematiku biopaliva E85 jako takového.

 

1. Líh obsažený v pohonné směsi je korozivní, a proto může poškodit nádrž, palivovou soustavu i motor

níže položené části palivové soustavy? Inu stačí do nádrže nalít přípravek, který vodu naváže (ale třeba jen litr denaturovaného lihu) a v motoru se pak voda ve směsi s lihem docela pohodlně spálí. Takže paradoxně vám E85 vodu ze dna nádrže s největší pravděpodobností odstraní, protože ji pojme a ta se poté neškodně odpaří v motoru. Motoru tohle nic neudělá, ostatně byly doby, kdy se experimentovalo i ve Formuli 1 s přidáváním vody do směsi spalované ve válcích benzínových motorů ke zvyšováním výkonu motorů.

 

NENÍ PRAVDA!

Biolíh používaný v E85 je etanol a ten nepůsobí na kovy o nic korozivněji než jiné druhy alkoholů. Jediné kovy, s kterými etanol ochotně reaguje, jsou sodík a draslík, ale z těch rozhodně nádrž, palivovou soustavu ani motor sestavené nemáte. Takže jak to s tou korozívností vlastně je? Etanol sám o sobě korozivní není. To, co by mohlo být v E85 korozivní, je voda, která by v něm mohla být v určitém nepatrném procentu obsažena.

Vodu na dně benzínové nádrže budete spíše mít, pokud jezdíte na benzín. Dostala se tam s palivem, či se vysrážela ze vzduchu na vnitřních stěnách nádrže a její kapky stekly na dno pod benzín a to jí zabraňuje se znovu odpařit. Protože se voda s benzínem nemísí a benzín jako výrazně lehčí kapalina na hladině vody plave, můžete mít na dně nádrže malou korozivní loužičku. Ale nebojte se, nádrž vám stejně neprorezne – jednoduše proto, že nádrže moderních automobilů jsou většinou vyráběny z plastu. Jsou tak bezpečnější, houževnatější, NEKORODUJÍCÍ a hlavně levnější. Jak se té vody ze dna nádrže zbavit, abyste nádrž nemuseli vypouštět, aby vám třeba nezamrzla v některé

2. Spalování E85 motoru škodí

NENÍ PRAVDA!

Opak je pravdou! To je způsobeno hlavně tím, že etanol hoří pomaleji a „chladněji“ (dalo by se říci kultivovaněji) než benzín. Pokud byste si zkusili nalít na jednu misku líh a na druhou benzín a zapálit, tak byste uviděli , že benzín hoří úplně jinak než líh. Mnohem bouřlivěji, ale to byste možná po výbuchu benzínových par už ani vidět nemuseli. Takže důrazně varuji! Raději pokus s porovnáním hoření benzínu a lihu ani nezkoušejte! Můžete mi věřit, že podobný rozdíl v hoření se odehrává i ve válcích vašeho motoru. Kultivovanější hoření směsi E85 zvyšuje životnost motoru - ventily, hlava, písty, olej a ostatní části jsou vystaveny nižšímu teplotnímu namáhání, méně se rozehřívají, tvoří méně karbonu a usazenin. Navíc díky čistícím schopnostem etanolu jsou vstřikovací prvky - trysky, pumpa, vedení - udržovány ve stále čistém stavu.

Základní podmínkou toho všeho je, že motor musí být pro spalování E85 uzpůsoben, protože E85 má jinou hmotnost, směšovací poměr i parametry hoření než benzín. Pokud budete jezdit na E85 bez potřebné úpravy zajišťující správné fungování vstřikování paliva do motoru, může se vám stát, že směs ve válcích bude nesprávně spalována, protože řídicí jednotka motoru uzpůsobená pro spalování benzínu se neumí bez úpravy s tímto druhem paliva vyrovnat a šetření na nesprávném místě se nemusí vyplatit. Dalo by se to srovnat s „šetřením“ pomocí jízdy na chudou směs. Když budete jezdit dlouhodobě na chudou směs, budete ničit motor. Je to způsobeno tím, že palivová mlhovina vstřikovaná (nebo nasávaná) do válců se při styku s rozžhaveným povrchem prudce odpařuje (přechází do plynného skupenství), a tím výrazně ochlazuje spalovací prostor v hlavě válců, kde pak není takové nebezpečí lokálního přehřívání a konstrukce motoru s tímto ochlazováním počítá. Proto se delší „úsporná“ jízda na velmi chudou směs může paradoxně dost prodražit, protože nedostatečný podíl paliva v nasávané směsi motoru nesvědčí a může dojít k podpalování ventilů a jejich sedel. Něco jste sice ušetřili na nižší spotřebě dané chudší směsí, ale mnohem víc peněz jste vyhodili oknem, protože se vám povede zničit motor mnohem rychleji, než při jeho běžném opotřebení. Podobně poškodit motor může i jízda na E85 bez potřebné úpravy vedoucí k přizpůsobení signálů řídící jednotky parametrům paliva.

 

3. Používáním E85 spotřeba vozu velmi výrazně vzroste

NENÍ PRAVDA!

Takové tvrzení rovněž není pravdou. K výraznému nárůstu spotřeby paliva může dojít pouze u automobilů se vstřikováním, které nebyly pro provoz na E85 upraveny!

Důvod je velmi prostý. U novějších vozů vám při spalování E85 lambda sonda zjistí, že ve výfukových plynech se nachází více kyslíku než při jízdě na benzín. To je způsobeno tím prostým faktem, že etanol ve své molekule, na rozdíl od benzínu, kyslík obsahuje. Lambda sonda tedy udělá přesně to, co jí konstruktéři motoru „dali do vínku“ – vyšle informaci o koncentraci kyslíku ve výfukových plynech do řídící jednotky motoru. Řídící jednotka motoru porovná všechny parametry, které dostává s informací od lambda sondy a dá pokyn, k nápravě nenormálního stavu, který naměřila lambda sonda tak, jak je naprogramována. Protože ale řídící jednotka neví, že palivem není čistý benzín, nýbrž E85, který má jiné složení výfukových plynů, vyhodnotí stav jako situaci, kdy motor jede na chudou směs a mohl by být poškozen. Vydá proto povel ke vstřikování většího množství paliva a tím se stane, že motor v podstatné části svého režimu jede na extrémně bohatou směs, čímž se nejen značně zvýší spotřeba, ale i riziko, že dojde k poškození katalyzátoru vlivem nespáleného zbytku paliva. To je dalším zásadním důvodem proč je třeba mít motor upraven. Při upravě nejenže nedochází k razantnímu nárůstu spotřeby, ale rovněž nehrozí ani riziko poškození katalyzátoru z důvodů velkého množství nespálených zbytků paliva.

 

4. E85 zničí těsnění a hadičky palivové soustavy

NENÍ PRAVDA!

Nezničí, pokud jej nechcete nalít do nádrže vzácného veterána z první poloviny minulého století, který v palivové soustavě používal korkového těsnění, tvrdí někteří „odborníci“. No nevím! Při skladování slivovice v láhvích na ležato mi líh zatím korkové špunty nesežral. Ale nyní vážně!

U aut z 90-tých let byly používány hadičky z polymerů izoprénu, silikonových a teflonových hmot, které palivo E85 na jejich životnosti a trvanlivosti naprosto neovlivňuje. Co se však může stát při přestavbě starších aut je, že u nich mohou být staré a tedy i zpuchřelé gumové hadičky. Pokud by auto jezdilo stále na benzín nic moc by se  možná nestalo – nános kalu v hadičkách by těsnil mikrootvory a hadička by fungovala dál tak, jak má. Při přechodu na E85 v něm obsažený etanol najednou vyčistí nános kalu v hadičkách, který těsnil jejich póry a pak může dojít k tomu, že palivo začne skrz stěnu popraskané hadičky prosakovat. Další situací, která po přechodu z benzínu na E85 může nastat ve vozidle, v němž byly hadičky palivové soustavy z PVC měkčeného ftalátem, je, že ftaláty jsou směsí E85 postupně rozpouštěny a vyplavovány a tak hadička pomalu tvrdne a křehne a při vibracích způsobených provozem může za nějaký čas i prasknout. V obou případech výměna původních hadiček při přestavbě na E85 za nové problém snadno vyřeší.

 

5. E85 v nádrži oproti benzínu rychleji stárne

NENÍ PRAVDA!

Při běžném provozu naprosto nic nepoznáte. Ale jak je to skutečně se stárnutím paliva v nádrži? Faktem je, že každé palivo stárne, tedy i E85. Když necháte v dlouhodobě odstaveném autě benzín, také můžete mít problémy potom auto nastartovat. Jestli jsou změny způsobené stárnutím u E85 rychlejší, nebo ne jde těžko soudit, protože záleží na podmínkách. Rozhodně jsou ale jiné!

Stárnutí E85 je poněkud odlišné od stárnutí samotného benzínu. Jak už bylo řečeno, líh a voda se mají docela rádi (na rozdíl od benzínu) a mísí se spolu v neomezeném poměru (různá procenta alkoholu etanolu mají i destiláty, jež někteří velmi rádi konzumují, a ty vysokoprocentní třeba Absinth dokonce hoří podobně jako E85). Při dlouhodobém stání se může na stěnách nádrže srážet vlhkost, a protože je líh s vodou mísitelný, tak tuto vysráženou vodu pohltí etanol obsažený v E85. A jako nehoří pálenka s nízkým obsahem alkoholu, tak nehoří ani palivo E85 s velkým množstvím pohlcené vlhkosti. Pokud automobil s E85 necháváte dlouhodobě mimo provoz, není nic prostšího, než nenechávat u takto dlouhodobě (například na zimu) odstaveného vozu poloprázdnou nádrž. Vyjeďte ji téměř do dna a na jaře nalijte čerstvé palivo. Ostatně totéž se doporučuje i při odstavení benzínového auta, takže „nic nového pod Sluncem“.

 

6. E85 je nebezpečným palivem a při jeho použití hrozí nebezpečí výbuchu

NENÍ PRAVDA!

E85 není o nic nebezpečnější než benzín, jak už jsme si dokázali pokusem se zapálením lihu a benzinu (který jste sice neprovedli, čehož důkazem je, že máte stále ještě oči a čtete tyto řádky), benzín tvoří více výparů a hoří mnohem bouřlivěji než líh, který tvoří z převážné části E85. Takže ten, který by měl být nebezpečnější, je spíše samotný benzin. Jsou to všechna rizika, o kterých jste v souvislosti s použitím E85 zaslechli či četli? Jistěže ne! Hloupostí můžete zaslechnout, přečíst si na internetu, či v některých „renomovaných“ časopisech, ještě mnohem víc.

Co třeba takhle E85 je vodivý, auto mi zkratuje a shoří. Na to se dá odpovědět pouze: NESMYSL. Palivo E85 samo o sobě není vodivé. Vodivým ho může učinit pouze obsah vody rozpuštěné v etanolu v extrémním případě zvodnění způsobeným nekvalitním uskladněním nebo dlouhým odstavením vozidla z provozu s poloprázdnou nádrží. Smůla pro šiřitele podobných poplašných zpráv je, že v okamžiku, kdy by „palivo“ vedlo elektřinu, už by nehořelo, takže obávat se jeho zapálení nějakým elektrickým zkratem není třeba. Stejně jako se není třeba obávat, že by třeba nevhodné palivové čerpadlo mohlo E85 zapálit. Když nezapálí mnohem bouřlivěji hořící benzín, proč by mělo zapálit E85.

 

7. V zimě auto nenastartujete nebo špatně pojede

NENÍ PRAVDA!

V zimě to jede přesně tak, jak v zimě jezdí i jiná auta. Podstatné je aby byly pro provoz na E85 upraveny. Dokladem je veliká obliba automobilů na E85 ve Švédsku a tam mají se zimou více zkušeností než my. Na běh zahřátého motoru jedoucího na E85 nemá zima naprosto žádný vliv, pouze při studeném  startu ve velkých mrazech se možná někdy může stát, že na první škrtnutí nenastartujete. Ale protože E85 obsahuje 15 % Naturalu, nebývají s upravenými auty v zimě větší problémy.  Když  motor i přesto chytne až napodruhé, moc se nestalo. To se stává i motorům na benzín či naftu. Prostě otočíte klíčkem ještě jednou.  Nehledejte v tom žádnou závadu. Oproti naftě  E85 v mrazech netuhne, naopak zůstane pěkně tekutý, jen nemá příliš rád studený povrch válců motoru.

Hodně záleží na i kvalitě paliva a poctivosti pumpaře, stejně jako u benzínu a nafty, tak jako u všech benzínových pump. Dalo by se říci, že benzínové pumpy s velkým obratem E85 zpravidla nemívají problémy s kvalitou. Nakonec kontroly a zveřejňování těch nepoctivých pumpařů způsobí, že se zákazníci o serióznosti toho svého pumpaře stejně dozví, a přirozený výběr trhu, by pak měl nechat nepoctivce zkrachovat. Naprosto podstatná pro bezproblémové zimní starty i provoz je skutečnost, zda E85 tankujete do upraveného vozidla a nebo do auta bez úpravy. Diskutéři na internetu tuto skutečnost vůbec neuvádí a často tím míchají dohromady hrušky a jablka.

 

8. Automobil upravený na E85 neprojde měřením emisí při technické kontrole

NENÍ PRAVDA!

Emisní kontrola STK nic nepozná, pokud budete mít v nádrži benzín. Nač dráždit technika kontroly emisí tím, že motor, spalující E85 má znatelně nižší obsah oxidu uhelnatého i oxidů dusíku, než by očekával. Není třeba na sebe upozorňovat. Když technik naměří ve výfukových plynech dostatečné množství emisí, které se mu vejde do tabulek, bude určitě spokojen!

V současné době je dokončováno řízení ohledně zápisu přestavby do TP. Tímto bude problém s emisemi vyřešen.

MTVjNDQwZ