GEOMETRIE

Geometrie náprav patří mezi základní konstrukční nastavení vozidel. Zjednodušeně řečeno geometrie kol neboli geometrie náprav je seřízení osy jízdy vozidla tak, aby se kola skláněla k vozovce správným úhlem.
Bezchybným seřízením geometrie kol Vám náš autoservis zajistí rovnoměrné sjíždění pneu a tím prodlouží životnost pneumatik.

 

 

 

 

» Přestavba na Ethanol E85

Ethanol E85

Palivo E85 je atestované a splňuje požadavky ČSN 656512 (Motorová paliva - Ethanol E85 - Technické požadavky a metody zkoušení). E85 ethanol je určený pro vozy FFV (Flexi Fuel Vehicle) nebo pro jakýkoliv vůz upravený k jeho spalování. Jde o směs 85 % bezvodého lihu a 15 procent Naturalu (poměr se mění dle ročních období: pro bezproblémové studené starty – může být až 30% Naturalu).

Základním předpokladem pro optimální využití paliva E85 v zážehových motorech je zvýšení množství dodávaného paliva při stejném množství vzduchu. Důvodem je velmi odlišný stechiometrický poměr 9:1 paliva E85 proti 14,6:1 u benzínu. To určuje optimální bohatost směsi (poměr vzduchu a paliva) při spalování.

Pokud budete používat palivo E85 bez úpravy vstřikování, o které se starají naše jednotky E85 přestavba, budete jezdit na tzv. chudou směs se všemi špatnými důsledky. Chudá směs se projevuje škubáním a propady růstu výkonu při akceleraci, ale především výrazným nárůstem teploty spalování, která může mít na svědomí poškození motoru.

Palivo E85 ve zkratce:

 1. Palivo E85 je směs 85 % bezvodého lihu a 15 procent Naturalu.
 2. Jde o obnovitelný zdroj energie, který se vyrábí z domácích surovin.
 3. Palivo E85 je ekologické – při jeho spalování vzniká až o 70 % méně škodlivých emisí CO2.
 4. Palivo E85 je energetické – má vyšší oktanové číslo než běžný benzin (109) a zvyšuje výkon motoru o 10 – 15 %.
 5. Palivo E85 je atestované a splňuje požadavky ČSN 656512 (Motorová paliva - Ethanol E85 - Technické požadavky a metody zkoušení).
 6. Palivo určené pro vozy FFV (Flexi Fuel Vehicle) nebo pro jakýkoliv vůz upravený k jeho spalování.
 7. Palivo E85 dává motoru vyšší výkon a dynamiku, šetří životní prostředí a snižuje naši závislost na ropě.

Vyšší účinnost a výkon:

Palivo etanol E85 umožňuje u vozidel uzpůsobených pro jeho spalování zvýšení efektivity spalovacích procesů. Zkrátka využijete více paliva, za které si zaplatíte, a zároveň ho méně „vyhodíte do vzduchu“.

Důvody vyšší účinnosti a výkonu:

 1. Vyšší oktanové číslo 109 - tedy vyšší než mají nejkvalitnější závodní benzíny a zvyšuje výkon motoru o 10 – 15 %.
 2. Vyšší výparné teplo – díky tomu při přechodu do plynného skupenství v sání daleko více ochladí vzduch a ten tím pádem zhoustne. Se vzduchem o větší hustotě pak motor pracuje účinněji, v podstatě je zvýšení hustoty účinnou cestou ke zvýšení výkonu bez nutnosti konstrukčních úprav.
 3. Ethanol E85 obsahuje o 26% více kyslíku – díky tomu dochází k efektivnějšímu hoření, s čímž souvisí nárůst výkonu a snížení množství škodlivých látek vznikajících spalováním (o 70%).

 

Hodně zjednodušeně se díky výše uvedenému a jednotce E85 přestavba získá efekt turbodmychadla (do spalovacího prostoru se vejde více vzduchu a paliva).

Graf výkonů E85 a N95

Pro ilustraci přikládáme výsledky statické zkoušky měření výkonu motoru při spalování E85, které provedli Jiří Čupera a Adam Polcar, Mendelova univerzita v Brně.

Pro 100% využití potenciálu paliva E85 je třeba upravit předstih, mapy vstřiků, aj. Nicméně ke zvýšení výkonu vozidla vede i pouhé optimální prodloužení doby vstřiku (např. jednotkou E85 přestavba), to dokládá i výše uvedený experiment J. Čupery a A. Polcara z Mendelovi univerzity v Brně.  Klikněte zde pro stažení celého článku k uvedenému experimentálnímu měření.

Podpora české práce a nezávislosti:

Rozvoj bioethanolu v České republice je dobrý pro ekonomiku země

Bioethanol vyráběný v České republice a v EU znamená snižování naší závislosti na fosilních palivech, větší přidanou hodnotu, vyšší přebytek obchodní bilance, více pracovních míst a větší technologickou nezávislost. Je rovněž velkou šanci pro zemědělský sektor, který se potýká s velkými zemědělskými přebytky. Bioethanol je v současnosti jedinou okamžitě dostupnou obnovitelnou energií, která je alternativou k benzinu. Navíc se vyrábí z domácích surovin.

Bioethanol nabízí systémové řešení zpracování zemědělské nadprodukce

Především pro zemědělce výroba biopaliv představuje systémové řešení zpracování jejich nadprodukce. Výroba bioethanolu je rozhodně systémovější než dotovaný výkup surovin, po kterém následuje dotace exportu na světové trhy.

Ekologie:

Když se hovoří o ekologii spalovacích motorů, představuje si pod tímto pojmem většina motoristů jen více či méně kouřící stroje, tedy množství škodlivých emisí vypouštěných do ovzduší.

Celá věc je ovšem daleko složitější. Skutečné zatížení životního prostředí začíná u těžby fosilních paliv a totální devastací krajiny v oblasti naftových polí. Pak přijde na řadu doprava obřími tankery, které jsou největšími nepřáteli života v mořích a nakonec jsou tu ropovody, na jejichž vybudování a provozování také musela být vynaložena spousta naprosto neekologických atributů. O „zelených" rafinériích si také můžeme nechat jen zdát.

Bioethanol lze vyrobit z každé zemědělské plodiny, která obsahuje sacharidy, tj. od vojtěšky přes brambory, obiloviny až po cukrovou řepu nebo třtinu. Surovinou může být také jakákoliv biomasa obsahující lignocelulózu např. dřevo, dřevěné piliny nebo odpady při výrobě celulózy a papíru. Z obilí a biomasy lze bioethanol vyrobit buď kyselou hydrolýzou pomocí kyseliny sírové, nebo vodní hydrolýzou za vyšších teplot a tlaků, podobně je to možné i kyselou hydrolýzou dřevěných pilin, štěpků nebo stružin.  Veškeré suroviny se tedy nachází v blízkosti zpracovatelské firmy a zatížení přírody je pak neporovnatelně nižší, zejména to platí o zemědělské činnosti a dopravě.

Výsledkem je téměř neuvěřitelný fakt – vysokoprocentní bioethanolové směsi v konečném důsledku zatěžují životní prostředí o sedmdesát procent méně než tradiční paliva.

Spotřeba a ekonomická výhodnost

Spotřeba:

Ohledně spotřeby vozidel přestavěných na E85 pomocí kitu upravujícího dobu vstřikování paliva je možné nalézt velké množství protiřečících si informací. Spotřeba je samozřejmě do značné míry závislá na jízdních zvyklostech řidiče a vlastnostech palivové směsi. Pro co největší objektivitu budeme vycházet z již zmiňovaného měření provedeného ve vozidlových laboratořích Ústavu techniky a automobilové dopravy na Mendelově univerzitě v Brně.

Experimentální měření bylo provedeno na vozidle Volkswagen Golf IV. (1.6, 77 kW) upraveném pro E85 prodloužením doby vstřiku a jezdícím na E85 déle než jeden rok.

Výsledky měření ukazují na výše popisovaný nárůst výkonu a na mírné zvýšení spotřeby paliva. Spotřeba paliva je u Ethanolu E85 v závislosti na jízdním stylu jezdce vyšší o maximálně necelých 17% proti Naturalu 95. Toto zvýšení se shoduje s našimi zkušenostmi a informacemi od našich zákazníků.

Ekonomický výhodnost přestavby na E85

S přestavbou na E85 se dá ušetřit až desetitisíce ročně. Níže je uvedená tabulka s informacemi o tom kolik přestavbou na E85 ušetříte při Vašem provozu auta.

Cena E85 ethanol 23,9 Kč/l
Cena Natural 95 33,9 Kč/l
spotřeba vozu 7,5 l/100km
teoretický nárůst spotřeby proti N95 18 %
počet dní v měsíci, kdy je vůz v provozu 24 dní

pozn. ze zkušeností našich zákazníků je reálný nárůst spotřeby většinou do 10%

Výhodnost přestavby na E85 -informace kolik ušetříte

Uvedené ceny PHM jsou z ceníku čerpací stanice ONO platné k 23.04.2013, nicméně podobný rozdíl v ceně E85 a N95 je prakticky u všech čerpacích stanic.

Nárůst spotřeby je závislý na nastavení jednotek E85, stylu jízdy a stavu vozidla. Uvedená úspora může být samozřejmě vyšší, pro výpočet jsme použili teoretický tedy 18 % nárůst spotřeby pro palivo E85 (platí pro optimální nastavení úpravy vstřikování).

Vliv E85 na životnost motoru

Zkušenosti ze zemí, kde používají E85 již řadu let, dokládají bezproblémové použití etanolu coby pohonné hmoty pro spalovací motory. Údržba a provoz vozidel na E85 je téměř shodný s klasickými benzínovými palivy. V podstatě je provoz jen ekologičtější a efektivnější.

Výhody přetavby E85 pro životnost vozidla:

 1. má čistící schopnosti => čistí kompletně palivový systém vozidla a nevznikají usazeniny.
 2. díky lepšímu spalování nevnikají karbonové usazeniny.
 3. při vhodném nastavení hoří E85 za nižších teplot.

Výše zmiňované rozpouštěcí schopnosti dělaly problémy starým hadičkám z měkké pryže, ty se však do vozidel nedávají cca od roku 1980. Pokud jsou vozidla vybavena potrubími z plastů, žádné takové problémy nehrozí.

Historie a ethanol ve světě

Bioethanol je velmi rozšířeným palivem. Počátky jeho využití coby paliva motorů nalezneme již na konci 19. století ve Francii a Německu. V období krize petrochemického průmyslu vždy s úspěchem suploval konvenční paliva. V České republice se používali směsi benzínu a lihu již za 1. republiky a do ústraní je dostala až spolupráce se SSSR, pro kterou byla výhodnější naše závislost na jejich ropě.

V novodobé historii je ethanol jako palivo nejrozšířenější v Brazílii, kde má dnes devadesát procent prodaných nových osobních aut flex motor. Celkem to je 40 procent všech osobních aut, které v zemi jezdí. Do roku 2020 by to mělo být dvakrát tolik. Z Brazílie se pak ethanol vyváží dokonce i do severského Švédska.

Pozn.:

Pokud budete používat Ethanol E85 bez přestavbové jednotky (úpravy množství vstřikovaného paliva), dochází k spalování chudé směsi se všemi negativy - nárůstu spotřeby, snížení výkonu a velké riziko poškození motoru (propálení sedla ventilů, válce, pístů).

Při instalaci přestavbové sady E85 přestavba se zvýší dávka paliva v poměru ke vzduchu, díky tomu se spaluje optimální směs a žádné poškození nehrozí.

Z paliva E85 je možné získat ještě podstatně více výkonu dalšími dílčími úpravami spalování, nicméně takové změny jsou za podstatně vyšší částky

NTBiMz